Tuần thứ 5, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Thứ Hai, ngày 30/01/2023
08:00

Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh Bình Phước

Theo dõi: LĐVP, Phòng KT

10:00

Kiểm tra thực địa công tác quản lý bảo vệ rừng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Các huyện: Tuy Đức, Đắk Song

Theo dõi: LĐVP, Phòng NN

14:00

Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chủ trì/tham dự: Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, VP Tỉnh ủy

Theo dõi: LĐVP

14:00

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đêm thơ Nguyên tiêu

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4, VP UBND tỉnh

Thành phần: Sở VHTT&DL Hội Văn học Nghệ thuật

Theo dõi: LĐVP, Phòng VX

Thứ Ba, ngày 31/01/2023
08:00

Chủ trì họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1,VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐVP, Các Phòng CM

18:30

Dự khai mạc Hội Xuân Liêng Nung

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Xã Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa

Theo dõi: LĐVP, Phòng VX

Thứ Tư, ngày 01/02/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại trụ sở

Thứ Năm, ngày 02/02/2023
08:00

Dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần: Các Sở, ban, ngành có liên quan

Theo dõi: LĐVP, Phòng KT

14:00

Kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Thành phần: Sở TNMT

Theo dõi: LĐVP, Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 03/02/2023
08:00

Họp công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;Đ/c Lê Văn Chiến - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1, VP UBND tỉnh

Thành phần: Các Sở: KHĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT

Theo dõi: PCVP Nhân, Phòng KT


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Bùi Thế Tân, 0876774567